L’esport creix en nombre de practicants i en consideració social

L’esport creix en nombre de practicants i en consideració social

Un estudi d’INDESCAT, cofinançat per AVANÇSA i catorze de les empreses del clúster, revela que l’esport es practica cada cop més i s’ha convertit en una via de realització personal en un moment en què l’èxit laboral s’ha vist afectat per la crisi.

L’objectiu de l’estudi és investigar com són i com seran les persones que fan esport a Espanya per posar en marxa projectes d’empreses del clúster orientats al mercat per tal de desenvolupar productes, serveis i negocis competitius

Les conclusions de l’estudi revelen que el percentatge de practicants actius a Espanya és del 46%. Si hi sumem els practicants ocasionals (17%) la xifra puja fins a un 63%. A més, aquestes xifres aniran en augment, ja que els mateixos enquestats preveuen incrementar la seva activitat esportiva.

A més, en un entorn complex, on aconseguir l’èxit professional és cada cop més complicat, l’esport s’ha convertit en una via de realització personal accessible per a tothom, en un nou valor en alça. En aquest sentit, l’esport no només ajuda a mantenir una hàbits físics saludables, si no que també aporta satisfacció en àmbits diversos. D’una banda, suposa una realització personal pel fet de sentir-se bé amb un mateix. De l’altra, es converteix en una bona carta de presentació, ja que socialment ajuda a transmetre una bona imatge. I finalment, la pràctica de l’esport ajuda a les relacions socials, ja que n’és un bon dinamitzador.

L’estudi “El mercat de l’esport a Espanya” ha estat encarregat per INDESCAT, el clúster català de la indústria de l’esport, i cofinançat per AVANÇSA, l’Empresa pública de Promoció i Localització Industrial a Catalunya, i catorze de les empreses del clúster, i ha estat realitzat per Creafutur, fundació dedicada a analitzar tendències promoguda per la Generalitat de Catalunya i ESADE.

La investigació se centra en el perfil de les persones que practiquen esport a Espanya, la seva evolució i les necessitats que tindran en el futur com a consumidors tant de material com de serveis esportius. L’objectiu d’aquest estudi és detectar àmbits d’inversió i innovació perquè les empreses del clúster de l’esport, ja sigui de manera individual o col·lectiva, puguin generar nous productes i serveis que cobreixin aquestes necessitats.

Per Joan Porcar, president d’INDESCAT, la conclusió més important és que “en un futur proper hi haurà més persones que faran esport i seran més exigents, i això suposa un augment del mercat, però també la necessitat d’innovar i oferir nous productes i serveis per satisfer-lo”.

L’estudi s’ha realitzat en base a una segmentació en grups d’edats, però també segons els interessos i motivacions de les persones que practiquen esport. Concretament, s’han pres com a variables actives la importància de l’esport a les seves vides, les frases actitudinals que enuncien (allò que expressen) sobre l’esport, les motivacions per a la pràctica esportiva i els hàbits i rutines vers l’esport.

Les empreses i institucions d’INDESCAT que participen en el grup de treball que ha encarregat i cofinançat l’estudi provenen de tots els àmbits del sector esportiu i són Alesport, Bioiberica, DKV, Duet Sports, Eurofitness, Fluidra, Grifone, Isostar, Llop Gestió de l’Esport, Original Buff, Tactic, Salter, Universitat Autònoma de Barcelona i Wala Unipreus.

INDESCAT i el sector de l’esport a Catalunya

INDESCAT és el clúster català de la indústria de l’esport i té l’objectiu fonamental de desenvolupar accions que millorin la competitivitat de les empreses, tot afavorint el desenvolupament de productes i serveis innovadors. El clúster agrupa a 35 empreses que representen uns 1.000 milions d’euros, i rep el suport d’ACCIÓ10, agència de suport a la innovació i la internacionalització de l’empresa catalana, i del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme.

A Catalunya existeixen més de 500 empreses vinculades al món de l’esport, que representen una facturació de més de 4.000 milions d’euros i més de 20.000 llocs de treball.