INDESCAT i l’ICAEN promouen una campanya d’eficiència energètica a les instal·lacions esportives per reduir entre un 15 i un 40% els consums energètics

INDESCAT i l’ICAEN promouen una campanya d’eficiència energètica a les instal·lacions esportives per reduir entre un 15 i un 40% els consums energètics

Les dues organitzacions han presentat avui públicament durant la jornada “L’Eficiència energètica a les instal·lacions esportives” el projecte d’INDESCAT EFISport, el manual de millors pràctiques “Projecte EFISport. Eficiència energètica en instal·lacions esportives” i la campanya de sensibilització; i el nou Quadern Pràctic “L’energia a les instal·lacions esportives” de l’Institut Català d’Energia.

Durant la jornada, a la qual han assistit uns 300 professionals, també s’han presentat cinc experiències en gestió energètica a les instal·lacions esportives.

Antonio Ibáñez, director general de Fluidra, empresa que ocupa la vicepresidència d’INDESCAT, ha destacat que, tot i les incerteses del moment actual, “tenim al davant una gran oportunitat” ja que “aplicant mesures com les que avui s’expliquen en aquesta jornada es pot parlar d’un interval d’estalvi real  d’entre el 15 i el 40 per cent en electricitat, gas i aigua”.

Concretament, el potencial d’estalvi aproximat de mitjana per a una instal·lació tipus pot ser d’entre un 30% i un 40% en consum d’aigua; d’entre un 25% i un 35% del cost total d’electricitat; i d’entre un 15% i un 25% d’estalvi de la factura anual de gas natural. Si es té en compte que actualment els consums energètics suposen una quarta part de les despeses en una instal·lació tipus, i l’increment dels preus de gas natural (62%) i electricitat (19%) industrials en els darrers cinc anys, amb l’aplicació de mesures d’eficiència energètica l’estalvi pot arribar ser molt considerable.

“A partir de projectes d’eficiència energètica en edificis públics com el del CAR de Sant Cugat, l’objectiu de la Generalitat de Catalunya és crear un mercat de serveis energètics que permeti la realització de projectes i inversions i que contribueixi a la creació de llocs de treball de qualitat” ha afirmat Maite Masià, directora de l’Institut Català d’Energia (ICAEN)

El manual de millors pràctiques editat per INDESCAT “Projecte EFISport. Eficiència energètica en instal·lacions esportives”, presentat avui, recull les recomanacions sorgides de les conclusions de l’estudi i diagnosi de 5 centres esportius, amb l’objectiu de reduir el consum i la factura energètica de les instal·lacions esportives, alhora que dedica un apartat específic a la conscienciació, la sensibilització i la comunicació a gestors, usuaris i treballadors dels centres.

Pel que fa a la presentació del projecte EFISport, Xavi Esteve, clúster manager d’INDESCAT, ha destacat que els objectius principals han estat “analitzar i detectar els punts dèbils i de millora en allò que es refereix a eficiència energètica a les instal·lacions esportives; elaborar el manual de millors pràctiques que avui presentem, amb recomanacions per aplicar tècniques i polítiques d’estalvi energètic; i fer un gran esforç en comunicació, conscienciació i sensibilització”.

Per Esteve, “és bàsic que els agents implicats en aquest procés d’eficiència energètica comprenguin que entre tots es poden aconseguir grans resultats tant a nivell d’estalvi econòmic com de millora de la sostenibilitat ambiental, començant pels propis gestors i projectistes, fins als treballadors i les persones usuàries de les instal·lacions”. En aquest sentit, Esteve ha destacat que la campanya de comunicació i sensibilització s’està aplicant ja a més de 40 centres, principalment de Catalunya, però també a la resta de l’Estat espanyol.

Per la seva banda, Albert Salas, tècnic de la Subdirecció de Gestió Energètica de l’ICAEN, ha presentat la guia editada per l’ICAEN, “L’energia a les instal·lacions esportives”, adreçada als professionals del sector de la consultoria energètica i als responsables i gestors energètics dels centres consumidors d’energia que tinguin interès en contractar una auditoria energètica i assegurar la seva qualitat, especialment en establiments industrials i del sector terciari.

Alhora, la guia també és una eina que serveix per a identificar, en pocs passos i de manera qualitativa, on cal posar l’accent en la cerca de solucions per a millorar l’eficiència energètica. Consta de dues parts clarament diferenciades, en primer lloc; l’autoavaluació que identifica els punts forts/febles de cada centre esportiu i en segon lloc; conté els capítols de la guia on podrà trobar informació sobre les solucions que més s’ajusten al seu potencial d’estalvi energètic. Aportant per al conjunt de solucions identificades, el període promig de retorn com a indicador clau de la viabilitat tècnica i econòmica de cada solució.

Presentació d’experiències en gestió energètica a les instal·lacions esportives

En la segona part de la jornada, s’han presentat cinc experiències d’aplicació de mesures d’eficiència energètica en instal·lacions esportives.

Albert Vinyes, soci-gerent de llop-gestió de l’esport, ha parlat del tancament dels vasos de compensació de les piscines”. En la seva presentació, ha destacat que més enllà de les inversions, “les petites accions sumen, i amb una mínima inversió es pot millorar l’eficiència energètica, la seguretat i la confortabilitat de les instal·lacions”.

La implantació del sistema de COGENERACIÓ a les Piscines Picornell ha estat el cas presentat per Antonio Ortega, Director de l’Àrea de Manteniment i Neteja del Grup SEAE. Ortega ha explicat que “estalviem un 15% dels costos amb la utilització de la Planta de Cogeneració, envers la utilització de calderes”. En definitiva, aquest sistema té “més vida útil: menys ús de calderes, menys avaries, menys manteniment i més alternatives de producció de calor”.

En la presentació del projecte de serveis energètics del Centre d’Alt Rendiment de Sant Cugat”, Joan Fontserè, director del CAR, ha remarcat la importància de “disposar d’assessorament extern de professionals de l’energia (auditors, enginyers i consultors), de vincular els resultats a la contractació i de preveure la gestió de l’energia en la planificació , disseny i construcció de noves instal·lacions”.

La Biomassa com a producció de claror al Centre Esportiu de Llinars del Vallès, a càrrec de la Fundació Claror; i les mesures d’eficiència energètica implementades al Club Natació Sabadell, a càrrec del seu gerent, han completat la ronda de presentacions d’experiències en gestió energètic a les instal·lacions esportives.