Webs corporatives

Un web corporatiu és la carta de presentació de la seva empresa a internet.

D’acord amb aquesta premissa desenvolupem projectes personalitzats d’acord amb la seva imatge corporativa i amb les seves necessitats de comunicació.

Per nosaltres és un repte ajudar a créixer la seva empresa i per això optimitzem al màxim els nostres dissenys per facilitar la indexació dels continguts webs als principals cercadors. A més, li proporcionem les eines d’anàlisi d’estadístiques perquè pugui valorar les dades d’impacte i repercussió que el seu web genera.

Cuidem al màxim els webs que realitzem, per això sempre seguim un acurat procés de creació:

  • Definició dels objectiu a assolir mitjançant el web
  • Analitzem la competència
  • Definim la arquitectura de la informació i redactats.
  • Dissenyem gràficament la interfície tenint en compte la usabilitat.
  • Creació de la maqueta en HTML i l’arxiu d’estils CSS.
  • Programació/desenvolupament web tenint en compte els estàndards de la W3C  i l’accessibilitat per aconseguir un codi net i més eficient a l’abast de tothom.