Relacions institucionals

Les Relacions Institucionals són una inversió a mig i llarg termini. Aporten reputació i generen fluïdesa amb institucions i organismes amb els quals es té interès de col•laborar per assolir un objectiu comú.

Per a unes Relacions Institucionals efectives, cal una bona planificació i un treball sostingut i constant.

En aquest àmbit Efectiva Comunicació ofereix serveis específics:

  • Anàlisi d’audiències clau i detecció de públics institucionals.
  • Planificació Estratègica de les Relacions Institucionals.
  • Gestió de les Relacions Institucionals.