Organització esdeveniments

A l’hora d’organitzar un esdeveniment cal marcar els objectius, plantejar què es vol aconseguir i, si és el cas, si a més es vol comunicar aquest fet i per a què.

A més, és indispensable conèixer i dominar, entre d’altres elements, les tècniques del protocol i les relacions institucionals perquè l’esdeveniment sigui un èxit.

En aquest àmbit Efectiva Comunicació ofereix pot ajudar empreses i institucions amb els següents serveis:

  • Organització, planificació i gestió d’esdeveniments corporatius i institucionals.
  • Definició i gestió del protocol institucional.
  • Elaboració d’ordres d’acte, progames de protocol i guions per a esdeveniments corporatius.
  • Presentacions d’empresa, producte i projectes.