Comunicació

Per augmentar i mantenir la notorietat d’una organització és indispensable dur a terme accions de comunicació.

I per a què la comunicació sigui efectiva, cal analitzar-la i realitzar les actuacions de manera estratègica i planificada.

En aquest àmbit, Efectiva Comunicació ofereix diversos serveis de consultoria, assessorament i implementació de la comunicació estratègica, externa, interna i de crisi.

  • Auditories i elaboració de Plans de Comunicació Estratègica.
  • Informes de posicionament i creació de discurs de marca i empresa.
  • Plans de Comunicació Externa, Relacions amb la premsa i Social Media Management.
  • Auditories i Plans de Comunicació Interna.
  • Comunicació de crisi. Elaboració de plans preventius i gestió comunicativa de les crisis.